Margriet Westervaarder

beeldend kunstenaar

2x 30-40 cm.Gemengde Techniek op papier

€ 0,00

uitleg over de koppen in deze bijlage:Tekst Koppen

de inspiraties:

onschuldig, argeloos, geschokt, verdrietig, onzeker, angstig, vertederend, vlot, onbeschermd, blij, verbaasd, moedeloos, verdwaald, kwetsbaar, vrolijk, stil, wantrouwend, zorgeloos, beschadigd, ontredderd, hooghartig, verbijsterd, schalks, verlegen, wuft, introvert, jong, oplettend, nors, woest, ontgoocheld, welwillend, frivool, droevig, verward, ernstig, fier, sleets, breekbaar, suf, terughoudend, liefdevol, schuchter, gebutst, vrijpostig, ontwapenend, gebroken, verlangend, openhartig, betrouwbaar, zelfbewust, boos, braaf, onbeholpen, verhard, hoopvol, vriendelijk, stijf, schoorvoetend, vurig, levenslustig, gepest, opgeblazen, wreed, afwezig, broeierig, keurig, verwilderd, aanwezig, agressief, zuiver, boosaardig, gekwetst, nuffig, vernederd, zoet, baldadig, vertrouwend, gekweld,  bedeesd, verwachtingsvol, morsig, open, onwetend, mal, verward, gelukkig, verbaasd, geestig, broos, verdwaasd, gewond, sluw, sloom, nutteloos, berustend, losbandig, koppig, rechtlijnig, zeurderig, uitgedroogd, speels, zondig, bloedeloos, dankbaar, nerveus, prettig, ruimhartig, verwaarloosd, verliefd, ijzig, verwilderd, gemoedelijk, ontspannen, vermoeid, paniekerig, afgemat, radeloos, helder, geïnspireerd, naakt, zenuwachtig, trots, uitgeblust, kinderlijk, banard aardig, zielig, naïef,  haatdragend, gekoesterd, grof, sterk, uitbundig, achterbaks, joviaal, degelijk, zwoel, lichtzinnig, hoerig, nieuwsgierig, verstandig, opvallend, bescheiden, opgewekt, extravert, moedig, krachtig, aandoenlijk, vernederd, jeugdig, ondeugend, beminnelijk, geliefd, clean, schattig, struis, verweesd,
guitig, sacherijnig, gepikeerd, warm, verwaand, superieur, monter, verlaten, schichtig, alert, vadsig, ondoorgrondelijk, begripvol, geobsedeerd, getergd,  verwachtingsvol, gehavend, broeds, doortastend, stoïcijns, verlept, sexy, lollig, afgeleefd, zelfingenomen, belazerd, vertederd, bezorgd, weelderig, lafhartig, benepen, afgesloten, teleurgesteld, belabberd, hulpeloos, uitdagend, verbeten, stoer, krampachtig, achtergesteld, verlaten, bedremmeld, bedreigend, verslaafd,
stamelend, goddelijk, treurig, gevangen, verleidelijk, zelfverzekerd, melancholiek, verwilderd, verlangend, rustig, razend, dapper, beduusd, voldaan, standvastig, weemoedig, evenwichtig, geïnteresseerd, goedlachs, opgewonden, mededogend, genadeloos, lieftallig, geëmotioneerd, onbedorven, doelloos, energiek, beestachtig, rozig, verscheurd, onbevlekt, stuurloos, zelfingenomen, berouwvol, rancuneus, beneveld, slaafs, deemoedig, verlegen, betrokken, zwaarmoedig, zorgzaam, verbouwereerd, ontroerd, autonoom, stralend, opgetogen, bokkig, trouwhartig, voldaan, afgedankt, brutaal, dolend, berooid, armzalig, tevreden, teruggetrokken, beschaamd, zoekend, depressief, vermoeid, gevoelig, stuurs, aangeslagen,  aanhankelijk, geschuffeld, integer, meegaand, afgunstig, opgesloten, argwanend, huilerig, gemoedelijk, dromerig, slaaf, afwachtend, schuw, betoverend, gesloopt, bang, onnozel, pompeus, onnozel, overmoedig, zachtaardig, onopvallend, gestrest, sensitief, extravagant, gegeneerd, voldaan  


artishock