Zan van Alderwegen

vdk MoosDSC_0319 Souverein

€ 0,00

Zan van Alderwegen richt zich op kleine, ogenschijnlijk onbeduidende voorwerpen - objecten waar mensen in het dagelijks leven vrij achteloos aan voorbijgaan. In haar werk probeert ze het futiele te verheffen tot iets monumentaals. Juist de dingen die normaal gesproken in de schaduw staan, zet ze in het volle licht. Ze probeert zo de aandacht te vestigen op ‘het geheime leven van de dingen’ en een lans te breken voor een andere, geconcentreerdere manier van waarnemen. Intens, verstild en oorspronkelijk. Daarmee levert ze impliciet commentaar op de wijze waarop wij naar onze omgeving kijken en de waardeoordelen die daarbij (bewust of onbewust) een rol bij spelen.

Hoewel druktechniek en formaat van de uiteindelijke afdrukken van groot belang zijn, gaat het haar om meer dan een formeel spel met schaal, kleur en vorm. Veel voorwerpen bezitten voor haar een specifiek karakter en stralen een bepaald gevoel uit. Zij zijn voor haar daarmee meer dan levenloze materie. Ze ziet en beleeft deze voorwerpen eerder als bezielde wezens. In de wijze waarop ze dergelijke voorwerpen fotografisch verbeeldt, probeert ze deze karakteristieken/kenmerken naar voren te laten komen. Soms leidt dit tot beelden met een verhalend karakter, soms tot beelden die eerder iconisch zijn en een sterke mate van vervreemding in zich dragen.

Verhalen, mythes en psychologische processen zijn van groot belang in haar persoonlijk leven. En daarmee ook in de waardering en weergave van bepaalde objecten. Een foto van een koplamp of dopje is dus altijd meer dan alleen een weergave van het object zelf, een bloem is meer dan simpelweg ‘een bloem’. Het verwijst naar iets dat buiten het getoonde object zelf ligt en vaak juist immaterieel van karakter is. Het overstijgt het concrete. Daarin schuilt voor haar de waarde van veel kunst: het banale en futiele transformeren tot iets universeels en tijdloos.
Tekst Marcel Feil, curator tentoonstellingen Foam
www.zan.nu